Портфоліо

Мета портфоліоМета створення портфоліо полягає у:


@ презентації власних педагогічних досягнень в сфері організації та здійснення навчально-виховного процесу в центрі;

@ узагальненні матеріалів з досвіду роботи;

@ об'єктивному аналізі своєї професійної майстерності, досягнень та недоліків в роботі;

@ активізації творчого ставлення до процесу та результату власної діяльності, прагнення самовдосконалення та самоосвіти;

@ визначенні напрямків  професійного зростання.


П -
підтримка самостійності
О -
оцінка досягнень
Р -
робота над собою
Т -
технологія самоконтролю
Ф -
фіксування результатів
О -
освіта на протязі всього життя
Л -
лінія розвитку
І -
імпульс до активності
О -
об’єктивний погляд на себе

 Життєве кредо


Своє життєве кредо я виражаю мовою оригіналу
відомого громадського діяча  Мартіна Лютера Кінга«Всередині 
нас криються потенційні творчі можливості, й ми
повинні працювати щосили, щоб розкрити цей потенціал »
Педагогічне кредо  Василь Сухомлинський у книзі « Сто порад учителю» писав: «Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці…»


Педагогічне есе 


    Сократ порівнював учителя з дощовою краплею. Дійсно, як дощ відкриває потенціал кожного зерна, так і моя мета, як вчителя - виявити обдарованість кожного учня. Моє завдання - допомогти учневі знайти себе, зробити перше і найважливіше відкриття - відкрити свої здібності, а можливо, і талант. Я розумію, що це вимагає від мене знань, навичок, педагогічної майстерності. Є безліч способів зробити свої уроки цікавими і красивими, але найголовнішим на цьому шляху, на мій погляд, є віра в себе, віра в свої можливості, віра в своє велике призначення. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Треба лише навчитися сприймати свої помилки як досвід.
Методична проблема , над якою працює педколектив
ДНЗ «Глухівське вище професійне училище»«Формування професійної компетентності учнів через впровадження інноваційних технологій навчання та виховання»
Методична проблема , над якою працює циклова комісія викладачів та майстрів професій сфери послуг“ Розвиток творчої активності учнів
 на уроці за допомогою інноваційних технологій навчання та виховання ”

Методична проблема , над якою я працюю як викладач.

 "Розвиток творчих здібностей учнів  на уроках спецдисциплін за допомогою інноваційних технологій навчання та вихованняМетодичні розробкиз/п
Тема матеріалів
Рік створення
1
Методичний  посібник «Збірник лабораторно-практичних робіт з предмету «Устаткування підприємств харчування» професія «Кухар» ІІІ розряду»;

                       2015
2
Методичний посібник  «Збірник лабораторно-практичних робіт з предмету «Устаткування підприємств харчування»  професія «Кухар» ІV таV  розряду»;
                       2016
3
Навчально-методичний посібник « Цикл  уроків з теми «Машини та механізми для обробки м'яса та риби»   з предмету «Устаткування підприємств харчування»  професія  «Кухар» ІІІ  розряду»;

                        2017
4
Навчально-методичний посібник «Застосування механічного та теплового обладнання у кондитерських цехах підприємств харчування»

                     

                       2018
5
Методичний посібник «Технологічна компетентність викладача спеціальних дисциплін за професіями  «Кухар» та «Кондитер»;
                  
                        2019
6
Навчально-методичний посібник «Організація роботи,теплове устаткування та інвентар гарячого цеху»
                  
                        2020Характеристика діяльності педагогічного працівника
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ 


I. Загальні дані

Педагогічний працівник, що атестується,  Сапун Владислав Олександрович                
                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
Дата народження                 17 травня  1976 р.                                                    
                                                               (число, місяць, рік)
    Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж  роботи на займаній посаді на час атестації викладач спецдисциплін за професією «кухар, кондитер» державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище »,  9 років.
Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 15 років     
Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність) спеціаліст,                                                                    
Глухівський державний педагогічний інститут ім. С. М. Сергєєва-Ценського  1999 рік «Трудове та професійне навчання»; Лебединське вище професійне училище, 2013рік  кухар ІІІ розряду; Сумський центр ПТО харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу, 2013 рік кондитер ІІІ розряду; Сумський центр ПТО харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу, 2014 рік кухар ІV розряду; Сумський центр ПТО харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу",  2016 р  кухар V розряду; кондитер  3 розряду.
Науковий ступінь (вчене звання)                               немає                                   
Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації)  викладач професійно-теоретичної підготовки закладів професійно-технічної освіти; свідоцтво серія ПК 02139771 10720-18 від 07 грудня 2018 р., видане Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
Дата та результати проведення попередньої атестації  25 березня 2015 року, відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».
Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період
Сапун Владислав Олександрович, працює у ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» на посаді викладача спецдисциплін за професію «кухар, кондитер»  з 2011 року. 
За час роботи зарекомендував себе, як відповідальний педагог та вмілий організатор. Добре володіє інноваційними освітнімиметодиками й технологіями, активно їх використовує в освітньому середовищі. У практиці своєї роботи педагог зосереджується не лише на формуванні знань, умінь та навичок учнів, але й велику увагу приділяє розвитку їх творчих здібностей.
Сапун В.О. створює умови для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань та інтересів учнів. Вміє спланувати та провести урок використовуючи ефективні форми та методи роботи. У процесі вивчення нового матеріалу викладач спрямовує роботу учнів на ґрунтовне і свідоме засвоєння програмового матеріалу, вчить виділяти головне; належну увагу приділяє його багаторазовому повторенню та засвоєнню безпосередньо на уроці. Його урокам притаманний творчий настрій, атмосфера доброзичливості та активної співпраці вчителя і учнів. При вивченні програмового матеріалу  викладач використовує метод проектів. При цьому основна  увага звертається на творчі проекти, які враховують інтереси учнів, їхні індивідуальні особливості, мають практичне застосування.
Методична проблема, над якою працює викладач: «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках спецдисциплін за допомогою інноваційних технологій навчання та виховання». З метою реалізації цієї проблеми в навчальний процес активно впроваджує інтерактивні форми, проектні технології, індивідуальні та групові завдання.
  Для підвищення мотивації набуття учнями знань, стимулювання їх пізнавальної активності  Сапун В.О.  створює власні методичні розробки, які використовуються на уроках:   методичний посібник «Збірник лабораторно-практичних робіт з предмету «Устаткування підприємств харчування» професія «Кухар» ІІІ розряду»; методичний посібник  «Збірник лабораторно-практичних робіт з предмету «Устаткування підприємств харчування»  професія «Кухар» ІV таV  розряду»; Навчально-методичний посібник «Застосування механічного та теплового обладнання у кондитерських цехах підприємств харчування»; Навчально-методичний посібник « Цикл  уроків з теми «Машини та механізми для обробки м'яса та риби»   з предмету «Устаткування підприємств харчування»  професія  «Кухар» ІІІ  розряду»; Методичний посібник «Технологічна компетентність викладача спеціальних дисциплін за професіями  «Кухар» та «Кондитер»; Навчально-методичний посібник «Організація роботи,теплове устаткування та інвентар гарячого цеху»
Матеріали досвіду викладача, розміщені на особистому блозі. Вони висвітлюють напрямок педагогічної діяльності щодо розвитку  одним із головних завдань. У роботі викладача є навчити учнів творчо мислити, вони завжди повинні знаходитися в постійному пошуку, кожен раз відкриваючи для себе щось нове. В творчій обстановці завжди народжуються нові ідеї, виникає атмосфера співробітництва. Майже на кожен урок він включає елементи проблемності та завдання, які потребують самостійного пошуку. Розвитку творчих задатків сприяють різнорівневі, індивідуальні та групові завдання, ігри, інтерактивні форми навчання, проєктні технології. Успішний розвиток творчих здібностей можливий із застосуванням системи завдань різноманітних за характером діяльності, а також посильних та доступних для розуміння більшості учнів, щоб виховати у них впевненість у своїх здібностях і можливостях. У своїй педагогічній практиці він дійшов до висновку, що викладачу професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ найкраще використовувати спосіб інтеграції окремих елементів сучасних технологій навчання для розвитку творчих здібностей учнів. Для того, щоб така інтеграція принесла бажаний результат, необхідно намагатися вникнути в методику кожної з освітніх технологій і використовувати їх на своїх уроках залежно від теми, мети матеріалу, який вивчається, а також типу уроку. Отже, у процесі такої роботи можна переконатися, що лише вдала інтеграція сучасних педагогічних технологій: інтерактивного, особистісно-орієнтованого, проєктного навчання, ІКТ на основі постійного розвитку критичного мислення учнів дає змогу розвивати творчі здібності, а значить і формувати творчу особистість учня. Викладач підготував, по теоретичним знанням, за предметами, які викладає учня Куліш Олексія до І етапу (регіонального) Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» з компетенції «Кондитерське мистецтво». Результатом є ІІІ місце. Так викладач підготував ученицю Стріжакову Яну ,група №44, яка продемонстрували гарні знання зі спеціальних предметів, виконавши завдання на належному високому рівні та за підбиттям підсумків II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад зі спецдисциплін за професію «Кондитер» отримала ІІІ місце.
Викладач з 2012 року працює головою методичного об’єднання професій сфери послуг, бере активну участь у його роботі, передає свій педагогічний досвід молодим викладачам та майстрам виробничого навчання, висту­пає з доповідями, проводить семінари, спільні засідання методичних об’єднань,  відкриті уроки та позакласні заходи.
    Він постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, а тому активно приймає участь: у семінарі-тренінгу «Менеджмент української освіти: виклики сьогодення» - 6 годин (сертифікат від 28.02.2019 року): онлайн конференції «Мотивація в освіті: інструменти, прийоми та принципи» - 10 годин  (свідоцтво №24-392445 від 18.01.2020 року):   сертифікат  за участь  ІІІ Всеукраїнському  науковому – методичному семінарі -10 годин  «Підготовка майстра виробничого  навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій»; Вебінар - 2 години  «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять»; online-майстер-клас -  2 години «Хмара слів» - інструмент для розвитку критичного мислення». 
   Владислав Сапун має активну життєву позицію, стриманий, принциповий, користується повагою серед колег, учнів та їх батьків.     


Курси підвищення кваліфікації, сертифікати та свідоцтва  

Немає коментарів:

Дописати коментар